Манай сургалтын танилцуулга

 

1.Амжилттай бизнес эрхлэх 4-н зарчим, 2 цаг- 5000₮


2. Бизнесийн 1-р шатны сургалт: Бизнес хэрхэн эхлүүлэх вэ 20 цагийн сургалт- 40,000₮, Баасанд 18:00-20:30, Бямба 09:30-16:30-д нийт 2 долоо хоногийн хугацаанд сурна.


3. Ажил мэргэжлээ хэрхэн дээшлүүлэхвэ 6 цагийн сургалт -15,000₮

а. Би хэн бэ 2 цагийн сургалт -5000₮

б. Си-Ви буюу Анкет хэрхэн сайн бичих вэ 2 цагийн сургалт- 5000₮

в. Ярилцлаганд би хэрхэн бэлтгэх вэ2 цагийн сургалт-5000₮

 

4. Бизнесийн 2-р шатны сургалт: Бизнесээ хэрхэн сайжруулах вэ 12 цагийн сургалт- 30,000₮, 6 долоо хоногийн Баасан гариг бүр: 18:00-20:30


5. Хэрхэн төсөл бичих вэ2 цагийн сургалт - 5000₮


6. Хэрхэн Сонсож сурах вэ 90 минутын сургалт- 5000₮

 

7. Хэрэглэгч үйлчлүүлэгч нартай хэрхэн зөв боловсон харилцах вэ /Үйлчилгээний соёл/ 2 цагийн худалдагч борлуулагч нарт зориулсан сургалт- 5000₮


8. Удирдлага, брэнд, Санхүү хөрөнгө хэрхэн босгох вэ 4 цагийн сургалт - 10 000₮

 

9. Удирдлага Санхүүгийн менежментийн "Нум сум” сургалт -16 цагийн сургалт- 40000 ₮


10. ТББ-ын Удирдах Зөвлөлөө хэрхэн олж тогтоох вэ? "Бамбай” сургалт - 8 цагийн сургалт – 20000 ₮ 


11. Ёс зүйтэй удирдлага сургалт /Тун удахгүй та бүхэнд очих гэж байна.  


12. Бизнесийн зөвлөгөө / дасгалжуулалт / өгнө. Нэг цагийн: Хувь хүнд – 10000₮, Байгууллагад- 20000 ₮

 

  1. Сургалтанд бүртгүүлэх