“УРГАХ ЦАГ” Нийгэмлэг ТББ нь 2009 оны 12 сарын 8-нд анх бүртгүүлсэн. Бүртгэлийн дугаар: 8013721. УРГАХ ЦАГ ТББ нь бичил бизнес эрхлэх болон ажил мэргэжлээ ахиулснаар орлого багатай иргэдийн санхүүгийн чадамжийг нь дээшлүүлэхэд туслах зорилготой байгууллага юм. Бид байгууллага хамт олон хувь хүнд бизнес сургалт болон бусад дэмжлэгээр дамжуулан орон нутагтаа нь өөрчлөлт хийхэд нь туслаж байна.

face
ТӨГСӨГЧДИЙН

СЭТГЭГДЭЛ

СУРГАЛТУУДЫН

ҮНЭ ТӨЛБӨР

1

Амжилттай Бизнес Эхлүүлэх 4-н Зарчим 2 цаг хүний тооноос хамаарч 5000₮- 10,000₮

2

Ажлын Талбар луу 6 цагийн сургалт 15,000₮ 2,2,2 цагаар 3 өдөр хичээл явагдана

  • a. Би хэн бэ? 2 цагийн сургалт 5000₮
  • b. Си-Ви буюу Анкет хэрхэн сайн бичих вэ? 2 цагийн сургалт 5000₮
  • c. Ярилцлаганд хэрхэн өөрийгөө бэлтгэх нь 2 цагийн сургалт 5000₮
3

Сонсох чадвар олох 90 минутын сургалт хүний тооноос хамаарч 5000₮- 10,000₮

wonen
4

Бизнес эхлүүлье 20 цагийн сургалт 40,000₮, 2 долоо хоногт Баасанд 18:00-20:30, Баямба 09:30-16:30 (АБЭ 4 Зарчимд суусан хүмүүст 35,000₮ болно)

5

Бизнесээ Илүү Сайн Хийе Гэвэл 20 цагийн сургалт 50,000₮, 2 долоо хоногт Баасанд 18:00-20:30, Баямба 09:30-16:30

6

Үйлчлүүлэгчдээ хэрхэн зөв боловсон харилцах нь 2 цагийн сургалт хүний тооноос хамаарч 5000₮-10,000₮