Бизнесийн зөвлөгөө

Бизнес болон ажил хэрэгтэй нь холбоотой зөвлөгөөг урьдчилан цаг авч тохирсны дагуу өгнө.  Төлбөрийг бэлнээр болон дансаар авна. Нэг цагийн: Хувь хүнд – 10 000 ₮, Байгууллагад – 20000 төг