2-10-2017, 17:21

Манай сургалтын танилцуулга

  1.Амжилттай бизнес эрхлэх 4-н зарчим, 2 цаг- 5000₮ 2. Бизнесийн 1-р шатны сургалт: Бизнес хэрхэн эхлүүлэх вэ 20 цагийн сургалт- 40,000₮, Баасанд 18:00-20:30, Бямба 09:30-16:30-д нийт 2 долоо хоногийн хугацаанд сурна. 3. Ажил мэргэжлээ хэрхэн дээшлүүлэхвэ 6...

22-06-2017, 14:11

Бизнесийн зөвлөгөө

Бизнес болон ажил хэрэгтэй нь холбоотой зөвлөгөөг урьдчилан цаг авч тохирсны дагуу өгнө.  Төлбөрийг бэлнээр болон дансаар авна. Нэг цагийн: Хувь хүнд – 10 000 ₮, Байгууллагад – 20000 төг...