13-02-2019, 16:03

2018

Манай сургалтанд 154 хүн оролцсон бөгөөд үүнээс 95 нь хөдөө орон нутгаас оролцсоноос Өмнөговь, Дархан-Уул, Ховд, Архангай аймгийн иргэд байлаа. Зудны төслөөр 5 аймгийн 579 өрхөд тусалж чадсан бол Утааны маск тараах аянаар PM 2.5-тай  маскийг цэцэрлэг болон сургуулийн...

9-02-2018, 17:25

2017

Манай сургалтанд 139 гаруй хүн оролцсон ба үүнээс 89 хүн хөдөө орон нутаг буюу Дархан болон Архангай аймгаас хамрагдсан байна. Мөн "Зуд" төсөл маань дараах аймгууд буюу Хөвсгөл, Сүхбаатар, Говьсүмбэр, Төв, Булган, Өмнөговь, Архангай, Дархан-Уул зэрэг 8 аймгийн 17 суманд хэрэгжиж...

16-03-2017, 16:58

2013

Манай сургалт 15 хүнд хүрлээ. Бид сургалтаас гадна Өмнөговьд ХЗХ байгуулахад илүү анхаарч ажилласан.    ...

9-03-2017, 13:54

2016

Хот хөдөөгийн нийт 235 хүнд манай сургалт хүрлээ. Үүнээс 130 нь Сонсголын бэрхшээлтэй иргэд юм. Мөн зуд болон үерийн гамшигт нэрвэгдсэн Завхан, Дундговь, Архангай, Баян-Өлгий, Хөвсгөл гэх мэт аймгуудад туслах хүмүүнлэгийн аянд нэгдэж олон зуун малчин өрхүүдэд тусаллаа....

9-03-2017, 13:21

2011

Хот хөдөөгийн 131 хүн бизнесийн сургалтанд хамрагдав. Эргэх холбоог хийж эхлэв. ...

9-02-2017, 16:03

2015

Улаанбаатар, Багануур, Архангай аймгуудад нийт 79 хүн манай сургалтанд хамрагдлаа. Өмнөговь аймаг дахь Зээлийн хороо маань ХЗХ болон улсад бүртгэгдэн албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхлэв. Бизнесийн 1-р шатны сургалтын номоо Казах хэл рүү хөрвүүлж эхэллээ. ...

9-02-2017, 16:03

2014

Бид УБ болон Увс, Өмнөговь, Дархан-Уул аймгуудад нийт 82 хүнийг сургалаа. Байгуулагдсаны 5 жилийг ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрөөлөө....