Манай сургалтын танилцуулга

 Хувь хүмүүст

 

1.Амжилттай Бизнесийн 4-н Зарчим 2 цаг 5000₮ 

2. Ажил мэргэжлээ дээшлүүлэх 6 цагийн сургалт 15,000₮ .

  • Би хэн бэ? 2 цагийн сургалт 5000₮
  • Си-Ви буюу Анкет хэрхэн сайн бичих вэ? 2 цагийн сургалт 5000₮
  • Ярилцлаганд хэрхэн өөрийгөө бэлтгэх нь 2 цагийн сургалт 5000₮

3. Бизнесийн 1-р сургалт: Бизнес хэрхэн эхлүүлдэг вэ 20 цагийн сургалт 40,000₮, 2 долоо хоногт Баасанд 18:00-20:30, Бямба 09:30-16:30 

4. Бизнесийн 2-р сургалт 20 цагийн сургалт 50,000₮, 6 долоо хоног: Баасанд 18:00-20:30 

5. Бизнесийн зөвлөгөө - 1 цаг нь 10000 ₮ 

6. Төсөл хэрхэн бичих вэ? 2 цагийн сургалт 5000₮

7. Сонсох чадвар сургалт: 90 минутын сургалт хүний тооноос хамаарч 5000₮

8. Үйлчлүүлэгч нартай хэрхэн зөв харьцах вэ сургалт  2 цагийн худалдагч, зөөгч нарт зориулсан сургалт  5000₮ 

9. Удирдлага, брэнд хөгжүүлэлт, санхүү хөрөнгө хэрхэн босгох вэ 4 цагийн сургалт 10 000₮  

11. Менежмент/Өөрчлөлтийн менежмент 4 цагийн сургалт 10000 ₮ 

 

Байгууллагад: 8 цагийн сургалт- 150 000 ₮. 

  1. Сургалтанд бүртгүүлэх