Манай сургалтын танилцуулга

1.Амжилттай бизнес эрхлэх 4-н зарчим, 2 цаг- 5000₮

2. Бизнесийн 1-р шатны сургалт: Бизнес хэрхэн эхлүүлэх вэ20 цагийн сургалт- 40,000₮, Баасанд 18:00-20:30, Бямба 09:30-16:30-д нийт 2 долоо хоногийн хугацаанд сурна.

3. Ажил мэргэжлээ хэрхэн дээшлүүлэхвэ 6 цагийн сургалт -15,000₮

а. Би хэн бэ 2 цагийн сургалт -5000₮

б. Си-Ви буюу Анкет хэрхэн сайн бичих вэ 2 цагийн сургалт- 5000₮

в. Ярилцлаганд би хэрхэн бэлтгэх вэ2 цагийн сургалт-5000₮

 

4. Бизнесийн 2-р шатны сургалт: Бизнесээ хэрхэн сайжруулах вэ12 цагийн сургалт- 30,000₮, 6 долоо хоногийн Баасан гариг бүр: 18:00-20:30

5. Хэрхэн төсөл бичих вэ2 цагийн сургалт - 5000₮

6. Хэрхэн Сонсож сурах вэ 90 минутын сургалт- 5000₮

7. Хэрэглэгч үйлчлүүлэгч нартайхэрхэн зөв боловсон харилцах вэ 2 цагийн худалдагч борлуулагч нарт зориулсан сургалт- 5000₮

8. Удирдлага, брэнд, Санхүү хөрөнгө хэрхэн босгох вэ 4 цагийн сургалт - 10 000₮

9. Удирдлага Санхүүгийн менежментийн "Нум сум” сургалт -16 цагийн сургалт- 40000 ₮

10.Удирдах Зөвлөлийг хэрхэн олж тогтоох "Бамбай” сургалт 8 цагийн сургалт – 20000 ₮

11.Бизнесийн зөвлөгөө өгнө.

Хувь хүнд – 10000₮ Байгууллагад- 20000 ₮

  1. Сургалтанд бүртгүүлэх